Prisiau​ 

Clinig Ffisiotherapi


Apwyntiad 1af 

Dilynol

Cleient Preifat (Heb fod yn Aelod)         

£45 – 40 munud

£35 – 30 munud

Cleient Preifat (Aelod Chwaraeon a Ffitrwydd)

​£25 – 30 munud

£25 – 20 munud

Myfyrwyr a staff Met Caerdydd

£25 – 30 munud

£25 – 20 munud

 

Clinig Tylino Chwaraeon  


30 munud

60 munud

Cleient Preifat (Heb fod yn Aelod) 

​£20

​£40

Cleient Preifat (Aelod Chwaraeon a Ffitrwydd)

​£15

​£30

Cleient Preifat (Dros 60 oed)

£15

£30

Myfyrwyr a staff Met Caerdydd. 

£15

£30

Sylwch: Mae angen ymgynghoriad cyn tylino mewn sesiynau cychwynnol a allai arwain at amser triniaeth byrrach.