Opsiynau Aelodaeth

 

Cliciwch ar y categorïau isod i weld ein ffioedd aelodaeth a'r buddion.

Mae'r ffioedd aelodaeth yn ddilys tan 31 Awst 2024.


​Myfyriwr Met Caerdydd - 12 Mis

AM DDIM: Aelodaeth Myfyriwr Blwyddyn - Yn dechrau ar 1 Medi 2023

 • Mynediad i Ganolfannau Ffitrwydd Cyncoed a Llandaf
 • Mynediad i nofio yng Nghyncoed (nofio hamdden yn unig - gweler Ap Chwaraeon Met Caerdydd am fynediad)
 • Mynediad i Athletau Agored yn NIAC (gweler Ap Chwaraeon Met Caerdydd am fynediad)
 • Bwcio cwrt sboncen
 • Mynediad i ddosbarth Iechyd a Ffitrwydd (y fraint o archebu 8 diwrnod ymlaen llaw) gan gynnwys Dosbarthiadau Rhithwir
 • Daw pob aelodaeth myfyriwr blwyddyn i ben ar 31 Awst 2024
 • Dim ond myfyrwyr israddedig a meistr amser llawn Met Caerdydd sy'n gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon

Ymaelodi

Staff Met Caerdydd - 12 Mis

Ffi: £360 £216(£18/mis)

Ymaelodi

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Allanol ​- 12 Mis

Ffi: £320 £300

Ymaelodi

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Allanol ​- 3 Mis

Ffi: £100 £90

Ymaelodi

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Gwasanaethau ​- 3 Mis

Ffi: £100 £81

Ymaelodi

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Alumni ​- 3 Mis

Ffi: £100 £81

Ymaelodi

Athletau Allanol - 12 Mis

Ffi: £360 £250

Ymaelodi

Henoed Allanol (Dros 65) - 3 Mis

Ffi: £100 £55

Ymaelodi

Henoed Allanol (Dros 65) - 12 Mis

Ffi: £320 £200

Ymaelodi

Aelodaeth Rhiant/Gwarcheidwad Chwaraeon Iau (allanol) - 3 Mis

Ffi: £100 £65

 • Mynediad i Ganolfannau Ffitrwydd Cyncoed a Llandaf
 • Mynediad i nofio yng Nghyncoed (nofio hamdden yn unig - gweler Ap Chwaraeon Met Caerdydd am fynediad)
 • Mynediad i Athletau Agored yn NIAC (gweler Ap Chwaraeon Met Caerdydd am fynediad)
 • Bwcio cwrt sboncen
 • Mynediad i ddosbarth Iechyd a Ffitrwydd (y fraint o archebu 8 diwrnod ymlaen llaw) gan gynnwys Dosbarthiadau Rhithwir
 • Mae'r Aelodaeth hon ar gyfer rhieni plant sy'n mynychu Academïau Chwaraeon Iau Met Caerdydd yn unig

Ymaelodi

Myfyriwr Allanol - 3 Mis

Ffi: £100 £60

 • Mynediad i Ganolfannau Ffitrwydd Cyncoed a Llandaf
 • Mynediad i nofio yng Nghyncoed (nofio hamdden yn unig - gweler Ap Chwaraeon Met Caerdydd am fynediad)
 • Mynediad i Athletau Agored yn NIAC (gweler Ap Chwaraeon Met Caerdydd am fynediad)
 • Bwcio cwrt sboncen
 • Mynediad i ddosbarth Iechyd a Ffitrwydd (y fraint o archebu 8 diwrnod ymlaen llaw) gan gynnwys Dosbarthiadau Rhithwir
 • Dim ond myfyrwyr israddedig a meistr amser llawn sy'n gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon

Ymaelodi

Iechyd a Ffitrwydd Anabledd - 6 Mis

Ffi: £160 £90

Ymaelodi

Ffitrwydd Iau (16-17 oed) - 3 Mis

Ffi: £100 £50

 • Mae hyn ar gyfer plant 16-17 oed yn unig (bydd angen prawf oedran ar yr ymweliad cyntaf)
 • Mynediad am ddim i Ganolfannau Ffitrwydd Cyncoed a Llandaf
 • Mynediad am ddim i ddosbarth Iechyd a Ffitrwydd
 • Gostyngiad o 50% oddi ar yr Asesiad Ffitrwydd cyntaf

Ymaelodi

Athletau Iau (5-17 oed) - 12 Mis

Ffi: £225 £140

 • Mae hyn ar gyfer plant 5-17 oed yn unig (bydd angen prawf oedran ar yr ymweliad cyntaf)
 • Mynediad i Sesiynau Athletau Agored (rhaid bod yng nghwmni oedolyn neu hyfforddwr)

Ymaelodi

Athletwyr a Gynhelir gan Met Caerdydd - 12 Mis

 • Ar gyfer athletwyr elît (presennol neu gyn-fyfyrwyr) sy’n dymuno cael mynediad i gyfleusterau chwaraeon Met Caerdydd. Mae’n rhaid bod athletwyr wedi cystadlu mewn digwyddiad chwaraeon sylweddol, bod yn rhan o lwybr perfformiad NGB neu’n rhan o NGB/rhaglen sy’n defnyddio Cyfleusterau Met Caerdydd ar hyn o bryd.
 • Ymysg y manteision mae mynediad i Athletau Agored, canolfannau ffitrwydd, sboncen, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd.

Meini Prawf, Pecyn a Phroses Ymgeisio


Ni allwn aros i'ch croesawu i Met Heini.


Ymaelodi Ar-lein        Lawrlwythwch Ap Chwaraeon Met CaerdyddCyfleusterau Chwaraeon