Opsiynau aelodaeth

 

Cliciwch ar y categorïau isod i weld ein ffioedd aelodaeth a'r buddion.   

Mae'r ffioedd aelodaeth yn ddilys tan 31 Awst 2022. 

AM DDIM: Aelodaeth Myfyrwyr Blwyddyn - Gan ddechrau 1 Medi 2021

  • Mynediad am ddim i Ganolfannau Ffitrwydd Cyncoed a Llandaf 
  • Mynediad nofio am ddim yn Cyncoed (Ar Ap Chwaraeon Met Caerdydd)
  • Mynediad am ddim i ddosbarth iechyd a ffitrwydd (y fraint o archebu 8 diwrnod ymlaen llaw) 
  • Bwcio cwrt sboncen  (Ar Ap Chwaraeon Met Caerdydd)
  • Daw pob aelodaeth myfyriwr blwyddyn i ben ar 31 Awst 2022
  • (Dim ond myfyrwyr israddedig a Meistr amser llawn Met Caerdydd sy'n gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon)

Ffi: £180 (£15/mis)

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Allanol ​- 12 mis

Ffi: £320 £270

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Allanol ​- 3 mis

Ffi: £90 £80

Aelodaeth Rhiant Academi (allanol) - 3 mis

Ffi: £90 £50

Gwasanaethau Iechyd a Ffitrwydd Aelodaeth ​- 3 mis

Ffi: £90 £72

Aelodaeth Iechyd a Ffitrwydd Alumni ​- 3 mis

Ffi: £90 £72

Myfyriwr Allanol - 3 mis

Ffi: £90 £54

Uwch Ddinesydd Allanol (Dros 65) - 3 Mis

Ffi: £180 £70 

Athletau - 12 Mis

Ffi: £360  £225

Ffitrwydd Iau (16-17 oed)  - 3 Mis

Ffi: £90  £30

Athletau Iau (5-17 oed) - 12 Mis

Ffi: £225  £120
Ymaelodi Ar-lein