Gwasanaethau iechyd a ffitrwydd

 

Mae'r Tîm Ffitrwydd ym Met Caerdydd yn weithwyr ffitrwydd proffesiynol cymwys a phrofiadol iawn sy'n gallu darparu ystod o arbenigedd hyfforddi i gleientiaid i gyflawni unrhyw nod iechyd a ffitrwydd. Gweler isod am ein pecynnau rhaglen hyfforddi:


Pecynnau Hyfforddiant Personol ac Ymgynghori Rhad ac Am Ddim

Rydym nawr yn cynnig sesiynau a rhaglenni hyfforddi personol. Mae'r sesiynau hyn wedi'u teilwra i'ch anghenion, offer ac amgylchedd hyfforddi. I archebu ymgynghoriad am ddim i weld sut y gallwn eich helpu i gyflawni eich nodau iechyd a ffitrwydd e-bostiwch metactive@cardiffmet.ac.uk.


Prisiau Hyfforddiant Personol

Rhaglenni Personol

4 wythnos (yn cynnwys 1 sesiwn PT*) - £45

4 Wythnos (Yn cynnwys 2 sesiwn PT*) - £70

 Sesiynau Hyfforddiant Personol 1 i 1

5 x Sesiynau* – £150 (y sesiwn £30)

1 x Sesiwn* – £32.50

Mae gennym amrywiaeth o gyfraddau ar gyfer staff a myfyrwyr Met Caerdydd, holwch metactive@cardiffmet.ac.uk

*Mae sesiynau PT yn 50 munud


Pecynnau Hyfforddi Rhithwir ac Ymgynghori Rhad Ac Am Ddim

Oherwydd Covid-19 rydym wedi mabwysiadu ymagwedd newydd at raglenni hyfforddi wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, rydym bellach yn cynnig rhaglenni hyfforddi rhithwir a sesiynau hyfforddi personol dros Dimau Zoom a Microsoft. Mae'r sesiynau hyn wedi'u teilwra i'ch anghenion, offer ac amgylchedd hyfforddi. I archebu ymgynghoriad am ddim i weld sut y gallwn eich helpu i gyflawni eich nodau iechyd a ffitrwydd gartref e-bostiwch metactive@cardiffmet.ac.uk.


Anwytho Ffitrwydd

Cyn defnyddio'r canolfannau ffitrwydd ar gampysau Cyncoed a Llandaf, bydd angen i chi drefnu sesiwn sefydlu. Mae sesiynau sefydlu yn cymryd tua 20 munud, yn dibynnu ar brofiad, ac maent yn rhad ac am ddim.

 

Rhaglenni Ffitrwydd Personol

Byddwn yn casglu data trwy ymgynghoriadau a holiaduron cyn-hyfforddiant i wneud penderfyniad gwybodus ar gynhyrchu eich rhaglen hyfforddi unigol i sicrhau'r ymlyniad a'r cysondeb mwyaf posibl er mwyn cyrraedd eich nod. Mae'r holl raglenni hyfforddi yn cael eu cynhyrchu o fewn 7 diwrnod gwaith o'r ymgynghoriad cychwynnol ac yn dod gyda sesiynau hyfforddi dan oruchwyliaeth gan un o'n gweithwyr ffitrwydd proffesiynol cymwys a phrofiadol.


Prisiau Rhaglen Ffitrwydd Personol

Rhaglenni Personol

4 wythnos (yn cynnwys 1 sesiwn PT*) - £45

4 Wythnos (Yn cynnwys 2 sesiwn PT*) - £70

Sesiynau Hyfforddiant Personol 1 i 1

5 x Sesiynau* – £150 (y sesiwn £30)

1 x Sesiwn* – £32.50

Mae gennym amrywiaeth o gyfraddau ar gyfer staff a myfyrwyr Met Caerdydd, holwch metactive@cardiffmet.ac.uk

*Mae sesiynau PT yn 50 munud


Holwch heddiw am eich rhaglen hyfforddi trwy ffonio 029 2041 6743 (Canolfan Ffitrwydd Cyncoed) neu 029 2041 6779 (Canolfan Ffitrwydd Llandaf). Fel arall, anfonwch e-bost at metactive@cardiffmet.ac.uk.