Academïau Chwaraeon

​GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER CYRSIAU ACADEMI SYDD AR DDOD

Sylwch oherwydd Covid 19, nid yw llawer o'n cyrsiau academi yn rhedeg ar hyn o bryd, gwiriwch am ddiweddariadau yn y dyfodol. Mae'r manylion canlynol er gwybodaeth yn unig.

Ffurflen Gofrestru Academi (Cyffredinol)
SAESNEG
CYMRAEG

Mae Chwaraeon Met Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o academïau chwaraeon i blant 5 oed a hŷn.  Mae pob academi yn rhedeg dros gyfnod o wyth i ddeuddeg wythnos yn ystod y tri thymor ysgol.  Mae pob academi yn cael ei rhedeg o dan gyfarwyddyd ein hyfforddwyr chwaraeon cwbl gymwys (sydd wedi cael archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd).

Dyddiadau tymor - Canllaw yn unig yw hwn, gall dyddiadau amrywio ar gyfer gwahanol academïau:

  • Mis Medi i fis Rhagfyr
  • Mis Ionawr i fis Mawrth
  • Mis Ebrill i fis Mehefin

Mae Met Caerdydd yn gweithredu strwythur academi yn y chwaraeon unigol.  Mae'r strwythur hwn yn caniatáu ar gyfer datblygiad parhaus ym mhob camp, o lefel sylfaenol i ben elitaidd y sbectrwm.

Trwy'r academïau hyn bydd plant yn cael cyfle i symud ymlaen trwy lwybr datblygu strwythuredig o dan gyfarwyddyd cyfarwyddwr chwaraeon yr academi o'u dewis.

Mae Chwaraeon Cymru wedi cydnabod ansawdd y rhaglenni datblygu hyn trwy ddyfarnu gwobr Sportsmatch i bob academi sydd wedi'i hanelu'n benodol at ddatblygu adran sylfaenol pob academi.

 

Rhybudd Cwsmer:

Gall y maes parcio ar Gampws Cyncoed fod yn brysur iawn.  Rydyn ni'n argymell gadael digon o amser i barcio cyn cyrraedd am weithgaredd. Os bydd y prif faes parcio yn llawn, cofiwch fod y maes parcio gorlif hefyd ar gael. Mae cyfarwyddiadau i'r maes parcio gorlif yn y ddolen isod ynghyd â'r llwybr cerdded o'r maes parcio i dderbynfa NIAC. Gofalwch dalu ac arddangos os byddwch yn parcio am fwy nag ugain munud. 

Mae maes parcio newydd 'Parth Gollwng' wedi'i leoli y tu allan i NIAC - Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.​​

Map o’r maes parcio gorlif a’r llwybr cerdded at dderbynfa NIAC.