Academi Nofio

​​

Mae'r Academi Nofio yn cynnig rhaglen addysgu gynhwysfawr a blaengar sy'n dilyn Cynllun Addysgu Cenedlaethol y Gymdeithas Nofio Amatur.

Mae ein 10 Cam Datblygu yn darparu ar gyfer pob gallu, o ddechreuwyr, i rai sy'n gwella, i nofwyr uwch.

Rydym yn dilyn canllawiau ASA, ac mae ein dosbarthiadau yn hwyl ac yn heriol, gan helpu i wella gallu nofio a hyder dŵr eich plentyn.

 

Ar gyfer pwy?  5+ oed

Pryd?  Dydd Mawrth i Ddydd Sul

Lleoliad: Pwll Nofio, Campws Cyncoed

Am ragor o wybodaeth ffoniwch: 029 2041 6777

 

CLICIWCH YMA I GAEL GWYBODAETH AM Y CYRSIAU PRESENNOL