Ffitrwydd Iau

​​

 

 

Nod y sesiynau hyn yw cael hwyl wrth gadw'n heini! Mae croeso i bawb, gan gynnwys rhieni!

  • Mae sesiynau Ffitrwydd Iau yn cael eu goruchwylio gan ein Hyfforddwyr Ffitrwydd cymwys a phrofiadol.
  • Mae newydd-ddyfodiaid yn mynychu sesiwn sefydlu er mwyn sicrhau eu bod yn defnyddio'r offer yn ddiogel ac yn briodol.
  • Mae plant yn cael cyfle i ddefnyddio peiriannau gwrthiant, peiriannau rhedeg, peiriannau rhwyfo a stepio, a mwy.
  • Mae cerddoriaeth MTV yn cael ei chwarae trwy gydol y sesiynau i gadw pawb i fynd!
  •  

 

Oedran

12-15 oed

 

Lleoliad

Dydd Sadwrn: 10.00am - 12.00pm (Canolfan Ffitrwydd Llandaf)
Dydd Sul: 10.00am - 2.00pm (Canolfan Ffitrwydd Cyncoed)
 
Llun - Gwener (yn ystod gwyliau'r Pasg a'r Haf)
10.00am - 12.00pm (Canolfannau Ffitrwydd Cyncoed a Llandaf)

Cost

£ 4.00 y sesiwn i'r rhai nad ydyn nhw'n aelodau
AM DDIM i aelodau

Dewch â diod heb swigod a gwisgwch ddillad sy'n addas ar gyfer y gweithgaredd hwn.

Cysylltwch â

Canolfan Ffitrwydd Cyncoed ar 02920 416743.
Canolfan Ffitrwydd Llandaf ar 02920 416779.
Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, e-bostiwch agjones@cardiffmet.ac.uk