Pwll Nofio

 

​Pwll nofio dan do 4 lôn 25 metr gyda phen bas 1m a phen 3m o ddyfnder.

Defnyddir y pwll nofio gan fyfyrwyr ar gyrsiau chwaraeon, clwb nofio Met Caerdydd, polo dŵr a chanŵ, academi nofio iau, myfyrwyr ar gyfer defnydd hamdden a'r cyhoedd.

Mae'r pwll nofio yn cael ei logi i wahanol Glybiau ac Ysgolion yn yr ardal ar gyfer gwersi nofio, sub aqua a pholo dŵr.

Os hoffech gael rhagor o fanylion am unrhyw un o’r cyrsiau datblygiad iau ar y wefan hon, cysylltwch ag un o’n derbynfeydd neu drwy glicio ar ei chyfeiriad e-bost:

​ sport@cardiffmet.ac.uk

Amseroedd Agor

Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd

Gwersi Nofio @ Met Caerdydd