Ynglŷn â Ni>Chwaraeon Met Caerdydd>Y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC)

Y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC)

Y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol ym Met Caerdydd oedd y trac athletau dan do pwrpasol cyntaf yn y DU.

 

​​

Mae gan NIAC:
• drac banc 200m llawn ar gyfer cystadlaethau
• 9 lôn 60m syth
• 6 lôn 140m syth
• pyllau naid hir a naid driphlyg ar gyfer cystadlu a hyfforddi
• pyllau naid polyn ar gyfer cystadlu a hyfforddi
• pwll naid uchel ar gyfer cystadlu a hyfforddi
• rhwydi hyfforddi ar gyfer yr holl ddigwyddiadau taflu
• labordy biomecaneg wedi'i chyfarparu'n llawn
• ardal triniaeth Meddygaeth Chwaraeon/Ffisiotherapi
• caes hyfforddi pwysau ar gyfesr athletau’n unig
• gampfa cryfder a chyflyru

 

Gall NIAC hefyd ddarparu ar gyfer chwaraeon eraill gan gynnwys pêl-rwyd, pêl-fasged a phêl foli.

Mae'r cyfleuster wedi'i gyfarparu'n llawn i safon ryngwladol ac mae ganddo seddau ar gyfer o 690 o wylwyr.

Defnyddir NIAC yn llawn gan fyfyrwyr ar gyrsiau chwaraeon, clybiau myfyrwyr a'r cyhoedd.  Mae cyrff llywodraethu chwaraeon hefyd yn defnyddio'r cyfleuster hwn yn rheolaidd, fel Athletau Cymru a Phêl-rwyd Cymru.

Mae gwasanaethau meddygaeth chwaraeon wedi'u lleoli yn NIAC sy'n cynnig ffisiotherapi a thylino chwaraeon.  Defnyddir NIAC i gynnal digwyddiadau mawr, a’r tu allan i'r calendr chwaraeon mae ganddo'r hyblygrwydd i gael ei drawsnewid yn Ganolfan Gynadledda.

Sut i Gysylltu â Ni:

Prifysgol Metropolitan Caerdydd
NIAC
Campws Cyncoed
Ffordd Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD

Ffôn: 029 2041 6777
E-bost:  lcarwardine@cardiffmet.ac.uk