Ynglŷn â Ni>Chwaraeon Met Caerdydd>Canolfan Ffitrwydd Cynhwysiant Llandaf

Canolfan Ffitrwydd Cynhwysiant Llandaf

Mae'r cyfleuster ffitrwydd hwn wedi'i leoli ar lawr cyntaf y Ganolfan Myfyrwyr yn Llandaf, ac mae yno’r offer cardiofasgwlaidd a hyfforddiant pwysau diweddaraf.

 

​​Mae'r offer yn y Ganolfan Ffitrwydd Cynhwysiant yn cynnwys:

  • 29 Peiriant Cardiofasgwlaidd
  • 13 Peiriant gwrthiant
  • 1 peiriant hyfforddi pwysau Smith
  • 1 Cawell Cryfder Morthwyl wedi'i gyfarparu'n llawn gyda llwyfan codi Olympaidd
  • Amrywiaeth o bwysau rhydd (pwysau 2kg - 30kg)
  • Mae yno hefyd ystod o offer ymarfer corff atodol gan gynnwys peli med, peli sefydlogrwydd a blychau plyo.

 

Mae'r cyfleuster ar gael i'r holl fyfyrwyr, staff a'r gymuned leol.

Mae gan ddefnyddwyr y ganolfan ffitrwydd fynediad hefyd at wasanaethau lletygarwch, siop undeb y myfyrwyr a'r bar.

Mae staff cymwys ar gael i gynnal asesiadau ffitrwydd, rhaglenni personol ac i roi gwybodaeth am ddosbarthiadau ffitrwydd a chyrsiau sy'n gweithredu yn Llandaf.

 

Gweld Amseroedd Agor

Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd