Ynglŷn â Ni>Chwaraeon Met Caerdydd>Canolfan Ffitrwydd Cynhwysiant Cyncoed

Met Heini Cyncoed

Mae Met Heini Cyncoed yn gampfa bwrpasol a ddatblygwyd ar gyfer defnyddwyr abl ac anabl. 

 

Mae'n cynnwys peiriannau cardiofasgwlaidd, gorsafoedd pwysau, ardal rhodian, ardal wattbike ac ardaloedd cynhesu/ymestyn y corff. Mae'r Ganolfan hefyd yn cynnwys ardal pwysau rhydd.

  • 37  peiriant cardiofasgwlaidd gan gynnwys Wattbikes

  • 13 peiriant gwrthiant

  • 12 peiriant pwysau rhydd/llwyth gan gynnwys 3 cawell cryfder morthwyl wedi'u cyfarparu'n llawn gyda llwyfannau codi Olympaidd

  • Amrywiaeth o bwysau rhydd (pwysau llaw 2kg - 50kg)

  • Ystod o offer ymarfer corff eraill gan gynnwys peli med, peli sefydlogrwydd a blychau plyo.

  • (Mae'r holl offer wedi'i achredu gan IFI - Menter Ffitrwydd Cynhwysol)

Prif ddefnyddwyr y cyfleuster yw myfyrwyr a staff, sy'n defnyddio'r cyfleuster ar gyfer hyfforddiant hamdden, ac aelodau o'r gymuned leol.

Mae staff cymwys ar gael i gynnal sesiynau cynefino, asesiadau ffitrwydd a rhaglenni personol.

Gweld Oriau Agor

Aelodaeth Chwaraeon a Ffitrwydd​​