Ynglŷn â Ni>Cymuned ddiogel>Ffyrdd o ddysgu

Ffyrdd o ddysgu


Mae ein blwyddyn academaidd 2020/21 yn canolbwyntio ar sicrhau iechyd a lles ein myfyrwyr, ein staff a'n cymuned. Mae gan fyfyrwyr fwy o reolaeth dros pryd a ble mae eu hastudiaethau drwy ddysgu ar-lein ac oddi ar-lein.

Mae ein rhaglenni'n cynnwys sesiynau dan arweiniad, gwell cyfleoedd gwaith grŵp, a hyblygrwydd 'byw' ac 'ar alw' ar gyfer dysgu a chreu. Mae cymorth technegol ar gael ac ni fydd unrhyw fyfyriwr o dan anfantais.


Fel yr ydym wedi'i wneud erioed, yr ydym yn parhau i weithio i sicrhau y gall creadigrwydd ffynnu, mewn amgylchedd ysbrydoledig a diogel.


Mae ein cyfleusterau Llyfrgell a TG ar agor, a gellir archebu adnoddau ymlaenmlaenr i wneud teithiau i'r campws ychydig yn haws. Mae ein gwasanaethau llyfrgell, ein gwasanaethau myfyrwyr a'n timau cyflogadwyedd hefyd ar gael yn ddigidol, ac rydym yn annog myfyrwyr i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn i helpu i wneud yr wythnosau cyntaf yn haws i'w defnyddio.


Ein Rhaglennu Academaidd 2020/21

Dewch o hyd i fanylion am sut mae ein rhaglenni unigol yn edrych ac yn teimlon drwy ymweld â'n tudalennau Rhaglenni Academaidd.
Darllen mwy

 

Diweddariadau gan y Gwasanaeth Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth

I gael gwybodaeth darllenwch y datganiad diweddaraf ar y tudalennau'r adran.
Darllen mwy