Ynglŷn â Ni>Cymuned ddiogel>Rhaglen profi asymptomatig

Rhaglen profi asymptomatig

Cardiff Metropolitan University

Dylai unrhyw un sydd â symptomau'r coronafeirws alw 119 neu archebu prawf am ddim ar-lein yn un o'r canolfannau profi lleol yng Nghaerdydd. Gall myfyrwyr sy'n ei chael hi'n anodd cael prawf gysylltu â'u Rheolwr Neuaddau neu Wasanaethau Myfyrwyr ar gyfer cymorth ychwanegol.

Tra bod y rhaglen frechu'n rhoi gobaith inni, mae'r coronafeirws yn dal i fod yn fygythiad. Mae amrywiolion newydd o'r feirws yn dod i'r amlwg ac mae'n bwysig ein bod ni'n cadw at y rheolau, yn golchi'n dwylo yn rheolaidd ac yn dilyn canllawiau cadw pellter cymdeithasol cyfredol. Gall profion asymptomatig Covid-19 rheolaidd ddarparu sicrwydd ychwanegol a helpu i ddiogelu'r rhai sydd o'n cwmpas.

Gall staff nad ydynt yn arddangos symptomau (asymptomatig) gael mynediad at becynnau profi Covid-19 am ddim ar y campws. Bydd y broses hon yn rhoi gwybod ichi o fewn yr awr a oes gennych y feirws ar adeg y prawf, ond nid yw'n hollol bendant. Bydd yn dal angen ichi gynnal pellter cymdeithasol, dilyn canllawiau ar y campws ac oddi arno, defnyddio gorchudd wyneb yn unol â pholisi'r Brifysgol a pharhau i chwarae eich rhan, hyd yn oed os dychwelir canlyniad prawf yn negyddol, i sicrhau eich bod chi, eich ffrindiau a'ch teulu'n aros yn ddiogel.


Mae Llywodraeth Cymru'n annog cymryd profion asymptomatig rheolaidd, hyd yn oed os ydych chi wedi cael y brechlyn, a byddem yn annog pawb i wneud defnydd o'r gwasanaeth profi am ddim ar y campws hwn mor aml â phosibl. Bydd canlyniad positif yn golygu y bydd angen ichi hunanynysu am 10 diwrnod yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru a chymryd prawf PCR (y'i gelwir yn gyffredin yn swab) pellach.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r broses profi asymptomatig, cysylltwch â Covid19Testing@cardiffmet.ac.uk.


Am ragor o wybodaeth am sut rydyn ni'n helpu pawb trwy gydol y tymor, ewch at ein tudalennau cymuned ddiogel.