Ar campws

Rydym wedi gwneud newidiadau ar draws ein campysau, gan gynnwys systemau un ffordd, dosbarthiadau llai a gwell arferion glanhau i helpu i gadw myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn ddiogel. 


Mae pwyntiau diogelwch newydd a staffiwyd gan lysgenhadon myfyrwyr a staff cyfleusterau yma i helpu i lywio'r newidiadau ar y ddau gampws. Y timau diogelwch hyn yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gorchuddion wyneb y gellir eu defnyddio, mapiau campws, cyngor ar ddiogelwch, ac unrhyw gwestiynau eraill sy'n codi ar y safle.

Mae ein cyfleusterau Llyfrgell a TG ar agor, a gellir archebu adnoddau ymlaenmlaenr i wneud teithiau i'r campws ychydig yn haws. Mae ein gwasanaethau llyfrgell, ein gwasanaethau myfyrwyr a'n timau cyflogadwyedd hefyd ar gael yn ddigidol, ac rydym yn annog myfyrwyr i ddefnyddio'r gwasanaethau hyn i helpu i wneud yr wythnosau cyntaf yn haws i'w defnyddio.

Mae ein siopau bwyd yn ddi-arian gan ddefnyddio taliadau heb gysylltu lle bynnag y bo modd. Mae rhai'n cael eu cludo'n unig, ac mae seddau ychwanegol ar gael yn yr awyr agored mewn mannau cysgodol i fwynhau seibiannau mewn amgylchoedd newydd.

Rydym yn disgwyl y bydd mwy o giwiau ar adegau (megis pan fydd dosbarthiadau'n gorffen, amser cinio ac wrth i ni i gyd symud o gwmpas y campws) ac rydym yn gofyn i bobl fod yn amyneddgar gyda staff a'n gilydd – a bod yn barod i giwio ychydig yn hirach nag arfer. Wrth i ni ddod i arfer â phethau bydd y ciwiau'n mynd yn fyrrach ac yn gyflymach.