Iechyd a lles

Iechyd a lles ein myfyrwyr, ein staff a cymuned ein dinas yw ein prif flaenoriaeth.

Deallwn ar adegau y gallai pethau deimlo ychydig yn annifyr, ac mae ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr ymroddedig bob amser wrth law i wneud yn siŵr bod myfyrwyr yn cael y gorau o fywyd y Brifysgol. Rydyn ni yma i helpu – dim ond angen i fyfyrwyr ofyn.

Gall unrhyw un sy'n pryderu am iechyd a lles myfyriwr lenwi ein ffurflen Gwasanaethau Myfyrwyr sy'n golygu bod ein tîm lles yn cysylltu ac yn helpu lle bo angen.

Mae ein holl Wasanaethau Myfyrwyr ar gael yn ddigidol drwy MetHub, gan gynnwys:

  • Cyngor a chymorth lles
  • Cyngor lles
  • Gwasanaeth Caplaniaeth

Parth-g yw'r 'ddesg flaen' ar gyfer Gwasanaethau Myfyrwyr a Chyflogadwyedd. Gall y tîm ateb ymholiadau anacademaidd a chyfeirio at dimau ar draws y Brifysgol a all helpu. Gall myfyrwyr gysylltu â'r i-gylchfa am gyngor a chymorth drwy e-bostio izone@cardiffmet.ac.uk neu ffonio +44(0)29 2041 6170