Ynglŷn â Ni>Cymuned ddiogel>Defnyddio gorchudd wyneb tra ar campws

Defnyddio gorchudd wyneb tra ar campws

Cardiff Metropolitan University

Ar ein campysau, gofynnwn i chi:

  • Gwisgwch orchudd wyneb dan do wrth gerdded o amgylch ein hadeiladau a'n mannau cyhoeddus.
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus oni bai eich bod yn bwyta neu'n yfed.
  • Gwisgwch orchudd wyneb mewn darlithoedd a mannau addysgu lle nad yw cadw pellter cymdeithasol yn bosibl.
  • Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gwisgwch orchudd wyneb a helpwch i atal y lledaeniad.

Mae’n ofynnol i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i’n campysau wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man a rennir, gan gynnwys mannau addysgu.

Ceir ychydig o eithriadau lle mae’n dderbyniol diosg gorchuddion wyneb, wrth fwyta neu yfed, er enghraifft, ond maent yn orfodol yn y rhan fwyaf o fannau dan do ar y campysau.

Er bod ein polisi ar orchuddion wyneb yn mynd ymhellach na chanllawiau Llywodraeth Cymru, roedd yn adlewyrchu’r risgiau o ran y cynnydd mewn trosglwyddo amrywiolion newydd sy’n cylchredeg yn y DU.

Dylid gwisgo gorchuddion wyneb yn yr awyr agored hefyd lle nad yw’n bosibl cynnal pellter cymdeithasol neu lle mae’n ofynnol yn unol ag asesiad risg.

Rydym eisiau i staff a myfyrwyr deimlo’n ddiogel a’n hagwedd fu i fod yn fwy gofalus. Mae gan bobl y rhyddid i ddewis i wisgo gorchuddion wyneb yn ychwanegol at y mannau lle rydym wedi’i gwneud hi’n orfodol – er enghraifft, mewn swyddfeydd a rennir – ond nid oes ganddynt y rhyddid i ddewis p’un ai i’w gwisgo nhw lle maent yn orfodol.