Hafan>Ynglŷn â Ni>Cymuned ddiogel

Cymuned ddiogel i bawb

Cardiff Metropolitan University
Add caption here


Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod ein cymuned yn ddiogel yn ystod y cyfnod heb ei ystyried hwn.


Rydym wedi gwneud newidiadau ar draws ein campysau, gan gynnwys systemau un ffordd, dosbarthiadau llai a gwell arferion glanhau i helpu i gadw myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn ddiogel. Mae pwyntiau diogelwch newydd wedi staffio gan lysgenhadon myfyrwyr a staff, a chyfleusterau ar gampws yma i helpu i lywio'r newidiadau ar y ddau gampws. Y timau diogelwch hyn yw'r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gorchuddion wyneb am ddim y gellir eu defnyddio, mapiau campws, cyngor ar ddiogelwch ac unrhyw gwestiynau eraill sy'n codi ar y safle.

Iechyd a llesYma gallwch ddod o hyd i wybodaeth a chymorth ar gael i bob myfyriwr sy'n astudio gyda ni.
Darllen mwy

Ar campws

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am sut mae ein campysau, ein cyfleusterau a'n mannau allanol yn cael eu defnyddio i helpu i gadw myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn ddiogel
Darllen mwy

Yn y gymuned

Yma gallwch ddod o hyd i wybodaeth ychwanegol am sut rydym yn cefnogi cymuned ehangach y ddinas a pha fesurau sydd ar waith i gefnogi pawb.
Darllen mwy