What's on in Cardiff

Beth sydd ymlaen yng Nghaerdydd

Caerdydd, Prifddinas Cymru, yw dinas wyrddaf Ewrop. Mae pob math o bethau i'w gwneud. Mae Caerdydd yn llawn diwylliant gyda'i Gastell Rhufeinig, Normanaidd a Gothig enwog, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Werin Cymru, orielau celf, arddangosfeydd a pherfformiadau theatrig yn neuaddau ysbrydoledig Theatr y Sherman a Chanolfan Mileniwm Cymru. Beth am fynd ar daith dywysedig i ddysgu mwy am hanes a golygfeydd y brifddinas hon.

Ymhlith yr atyniadau mae'r Bae Caerdydd syfrdannol. Gallwch fwynhau coffi a hufen iâ yn un o'i gaffis a bwytai niferus a cherdded yn hamddenol o amgylch llwybr y bae i gyrraedd yr Eglwys Norwyaidd a Morglawdd Bae Caerdydd. Os ydych chi'n teithio ymhellach, mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Castell CaerffiliYnys y Barri ac arfordir a thraethau ysblennydd Cymru ond taith fer i ffwrdd mewn car.

Mae Caerdydd yn hyrwyddo ffordd o fyw iach ac mae ei chyfleusterau chwaraeon heb eu hail gan gynnwys Stadiwm y Principality, Stadiwm Swalec, y Pwll Rhyngwladol, Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol, Canolfan Dringo Boulders, Arena Iâ a'r Daith Taf gwych sy'n rhedeg am 55 milltir o ganol Caerdydd i fyny i'r cymoedd lle gallwch chi aros ar y ffordd i fwynhau Castell Coch.

Yn dilyn ei ailddatblygiad diweddar, mae gan Gaerdydd nifer o ganolfannau siopa ac arcedau bwtîc. Beth am orffen eich diwrnod gyda chwrw oer a rownd o golff hwyl yn Treetop Adventure Golf yng Nghanolfan Dewi Sant 2.

Mae llawer o ddewis o leoedd i fwyta ac yfed yng Nghaerdydd, o pizzerias artisan yn ei maestrefi deiliog i fywyd nos byrlymus Lôn y Felin. Am ysbrydoliaeth edrychwch ar CroesoCaerdydd, Trip Advisor neu Gourmet Gorro.

I gael dolenni defnyddiol pellach o beth i'w wneud, beth i'w weld a ble i fwyta yn yr ardal, cliciwch yma.

I wirio argaeledd ac archebu'ch llety Haf ym Met Caerdydd, o £38.50 y noson am ystafell, cliciwch yma.