Recriwtio myfyrwyr

Interniaethau

Mae’n partneriaid yn cynnig interniaethau wedi'u hariannu i fyfyrwyr a graddedigion.

Dysgu am ein hinterniaethau

Lleoliadau gwaith

Mae'r lleoliadau hyn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y farchnad lafur trwy eu helpu i adeiladu gwybodaeth am y diwydiant a datblygu sgiliau trosglwyddadwy hanfodol. 

Dysgu am leoliadau gwaith

Hysbysebu swyddi gwag

Mae’n system gyrfaoedd ar-lein, MetHub, yn caniatáu i chi hysbysebu cyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion, gan roi cyfle i chi gynyddu gwelededd eich swyddi gwag.

Cofrestru ar MetHub