Ynglŷn â Ni>Y Gwasanaeth gyrfaoedd>Postgraduate study applications

Ceisiadau am astudiaethau ôl-raddedig

Bydd ceisiadau am astudiaethau ôl-raddedig yn wahanol o sefydliad i sefydliad.

Mae llawer o brifysgolion yn gofyn i chi wneud cais uniongyrchol iddynt.

Pori drwy ein cyrsiau ôl-raddedig

Adrannau ceisiadau

Mae'r mwyafrif o ffurflenni cais ôl-raddedig yn gofyn i chi gyflwyno'r canlynol:

  • Ffurflen gais - gall fod gwahanol adrannau yn dibynnu ar y brifysgol
  • Datganiad personol
  • Prawf o'ch cymwysterau academaidd
  • Rhestr o eirdaon (o leiaf un geirda academaidd)
  • Cynnig ymchwil - mwyaf cyffredin ar gyfer ceisiadau am graddau meistr ymchwil a graddau PhD
  • Portffolio - yn gyffredin mewn pynciau creadigol.

Gwefannau Defnyddiol:

Creu eich datganiad personol

Bydd eich datganiad personol yn rhan fawr o'ch cais ar gyfer cwrs ôl-raddedig. 

Defnyddiwch y strwythur sylfaenol hwn i ddechrau:

  • Dechreuwch gydag amlinelliad yn esbonio pam rydych chi am astudio ar y cwrs penodol hwn. Gallai'r rhesymau gynnwys diddordeb personol neu ddilyniant o ran eich gyrfa.
  • Nesaf, esboniwch pam rydych am astudio ymhellach a pham rydych chi wedi dewis y brifysgol hon.
  • Rhowch dystiolaeth o astudiaeth berthnasol o'ch gradd flaenorol, neu unrhyw brofiad gwaith rydych wedi'i wneud sy'n ymwneud â'r cwrs.
  • Tystiolaeth o'ch sgiliau allweddol. Cofiwch eu cadw'n berthnasol i'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch ar y cwrs. Gellir dod o hyd i'r rhain ym manylion y cwrs.
Gwefannau Defnyddiol:


Resources