MetHub logo

MetHub: gyrfaoedd ac entrepreneuriaeth

Myfyrwyr cyfredol

P'un ai eichbod angen ychydig o gymorth ychwanegol wrth ymgeisio am swyddi, neu'ch bod yn chwilio am leoliad gwaith neu interniaeth, rydyn ni yma i helpu.

Mewngofnodwch i MetHub i gofrestru ar gyfer digwyddiadau, neu gwnewch apwyntiad gyda'r tîm Gyrfaoedd.

Graddedigion

Gallwch barhau i gael mynediad at holl nodweddion MetHub ar ôl i chi adael Met Caerdydd, gan gynnwys chwilio am swydd, trefnu apwyntiad a'n gwasanaeth gofyn cwestiwn.

Mwy o wybodaeth i raddedigion

Cyflogwyr

Mae MetHub yn blatfform ar-lein sy'n caniatáu i sefydliadau hysbysebu'r mathau canlynol o gyfleoedd i'n myfyrwyr a'n graddedigion:

  • swyddi gwag ar gyfer graddedigion
  • interniaethau â thâl
  • lleoliadau a phrofiad gwaith
  • gwirfoddoli
  • cyfleoedd rhyngwladol
  • rolau rhan amse

Mae cofrestru'n gyflym ac yn rhad ac am ddim. 

Gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen ein Telerau ac Amodaus cyn cofrestru.