Ynglŷn â Ni>Y Gwasanaeth gyrfaoedd>Internships and placements

Interniaethau a lleoliadau


All graduate, internship, vacation work and part-time job opportunities are advertised on MetHub.


All graduate, internship, vacation work and part-time job opportunities are advertised on MetHub.

All graduate, internship, vacation work and part-time job opportunities are advertised on MetHub.​Profiad gwaith

GO Wales

Cefnogaeth ychwanegol i fyfyrwyr yng Nghymru sy'n wynebu rhwystrau wrth sicrhau profiad gwaith.

GO Wales


Bright Network

Rydym yn llawn cyffro i fod yn partneru â Bright Network yr haf hwn ar gyfer eu Profiad Interniaeth y DU sydd wedi’i ail-lunio ar gyfer 2022.

Dyma’r sbringfwrdd perffaith i ddod yn arbenigwr yn eich sector dewisol ac ennill interniaeth neu gynllun i raddedigion.


Interniaethau wedi'u hariannu

Gall myfyrwyr Met Caerdydd neu raddedigion diweddar wneud cais am brofiad gwaith â thâl mewn busnes bach i ganolig (SME) am hyd at 10 wythnos yn llawn amser.

Mae opsiynau rhan-amser ar gael, cytunir ar batrymau gwaith rhwng y myfyriwr a'r cwmni.

Interniaethau wedi'u hariannu gyda Santander

Lleoliad Gwaith

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud lleoliad gwaith fel rhan o'ch cwrs, siaradwch â thîm lleoliadau eich Ysgol.

Cynlluniau ffurfiol

Dysgwch beth sydd ar gael a gwnewch gais i gynlluniau interniaethau mawr, ffurfiol:

Gwneud cais yn uniongyrchol

Mae llawer o gyflogwyr llai yn croesawu myfyrwyr a graddedigion ar brofiad gwaith.

Siaradwch â'r cwmni yn gyntaf i weld a yw'n cynnig profiad gwaith fel eu bod yn disgwyl eich CV.

Defnyddiwch gyfeiriaduron cwmnïau i ddod o hyd i ddarpar gyflogwyr. Mae gan LinkedIn offeryn chwilio da.

Resources