Digwyddiadau i ddod

Rydym yn trefnu calendr o weithdai, digwyddiadau a gweithgareddau cyflogwyr bob tymor sydd wedi'u cynllunio'n benodol i'ch rhoi ar y trywydd iawn ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

Mewngofnodwch i MetHub i weld ein calendr digwyddiadau.


Sut i wneud cais

I drefnu lle ar ddigwyddiad, mae angen i chi fod wedi cofrestru ar MetHub:

Myfyrwyr cyfredol: mewngofnodwch i MetHub gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair.

Graddedigion: mewngofnodwch i MetHub gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair hyd at 3 blynedd ar ôl graddio.


Mathau o ddigwyddiad

Dysgu a thyfu

Learn and grow logo

Y lle perffaith i ddechrau ymchwilio i wahanol sectorau, swyddi a llwybrau gyrfa. 

​Digwyddiad
Ynglŷn â
​Buddion
​Gweithdai’r Gwasanaeth Gyrfaoedd
Wedi eu cynllunio i'ch helpu chi drwy eich profiad prifysgol yn ei gyfanrwydd. Mae'r ystod o bynciau sy'n cael sylw yn amrywiol; o ymgeisio am swyddi, profiad gwaith ac astudio ymhellach - mae rhywbeth at ddant pawb. 

Mae’n gweithdai yn rhoi'r arfau sydd eu hangen arnoch i lwyddo a'ch helpu chi i gyflawni eich nodau gyrfa. Maen nhw hefyd yn gyfle gwych i gwrdd ag Ymgynghorydd Gyrfaoedd eich ysgol er mwyn cael rhagor o gyngor ac arweiniad. 
​Sesiynau sgiliau cyflogwyr
​Sesiwn ryngweithiol gyda chyflogwr ar bynciau sy'n canolbwyntio ar ddatblygu eich cyflogadwyedd.
​Gwella'ch sgiliau, clywed safbwyntiau ac awgrymiadau gan gyflogwyr.


Archwilio a Rhwydweithio
Explore and network logo

Wedi'i gynllunio i roi’r holl wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gamu i mewn i’r byd gwaith.

Digwyddiad
​Ynglŷn â
​Buddion
​Ffeiriau gyrfaoedd
​Digwyddiad lle mae nifer o gyflogwyr yn ymgynnull i ddarparu gwybodaeth am gyfleoedd cyfredol.
Cyfle i rwydweithio a chwrdd â darpar gyflogwyr i ddarganfod mwy am brofiad gwaith a chyfleoedd cyflogaeth.
Cyflwyniadau cyflogwyr
Cyflwyniadau gan gyflogwyr sy'n ymdrin â gwahanol feysydd, gan amlaf yn cynnwys cyfleoedd a phrosesau recriwtio.
Cael mewnwelediad i'r sefydliadau, dysgu am gyfleoedd cyfredol a sut i wneud cais.
​​Stondinau cyflogwyr
​​Stondin wybodaeth ar y campws.
​ISgwrs anffurfiol â chynrychiolydd cyflogwr. Cyfle gwych i rwydweithio.
Fforymau
​Digwyddiad tebyg i gynhadledd gyda 3 - 5 o gyflogwyr yn bresennol, pob un yn rhoi cyflwyniad byr ar eu diwydiant.
​​Dysgu sut brofiad yw gweithio mewn diwydiant penodol a chyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.


Adnoddau cyflogwyr

Rydym yn darparu ystod o gyfleoedd i gyflogwyr godi eu proffil ar y campws ac ymgysylltu â'n myfyrwyr drwy'n digwyddiadau.