Cymorth gyrfaol

Gwybodaeth, cyngor ac adnoddau i'ch helpu chi i wneud cais effeithiol am swydd neu gwrs astudio pellach.

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr presennol a graddedigion diweddar gyrchu apwyntiadau gyrfa wyneb yn wyneb ar y campws neu ar-lein drwy Teams. 

CVs

Mae'n bwysig bod eich CV yn iawn. Yn aml, hon yw'r ddogfen gyntaf y bydd cyflogwr yn ei darllen amdanoch chi. 


Llythyrau eglurhaol

Y llythyr eglurhaol yw’ch cyflwyniad personol i'r cyflogwr, ac fel rheol fe'i hanfonir gyda'ch CV. Dyma’ch ffordd chi o ddweud pam mai chi yw'r ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd.


Ffurflen Gais

Bydd gan bob cyflogwr ffurflen gais wahanol. Mae'n hanfodol eich bod chi'n deall yr hyn maen nhw'n chwilio amdano a sut y gallwch chi fodloni'r meini prawf. 


E-Fodiwl Gyrfaoedd

OMae’n e-Fodiwl gyrfaoedd yn cynnwys ystod o e-Wersi rhyngweithiol a gafaelgar sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd a dechrau cynllunio ar gyfer eich gyrfa.


Cyfweliadau

Cyfweliad yw’ch cyfle i greu argraff ar y cyflogwr. Yr allwedd i unrhyw gyfweliad yw paratoi.

Profi seicometrig

Mae profion seicometrig yn cynnwys rhesymu rhifiadol a geiriol, barn sefyllfaol, profion personoliaeth, a llawer mwy.


Canolfan Asesu

Bydd llawer o gynlluniau graddedigion a swyddi yn cynnwys mynychu canolfan asesu. Dysgwch yr hyn a ddisgwylir gennych a sut i gyrraedd wedi paratoi’n iawn.


Ceisiadau astudio ôl-raddedig

Bydd gan bob prifysgol broses ymgeisio wahanol. Rhaid i chi ddeall yr hyn y mae sefydliad yn chwilio amdano a sut rydych chi'n cwrdd â’r meini prawf astudio.