Hafan>Ynglŷn â Ni>Cyfleusterau ac Ystadau

Cyfleusterau ac Ystadau

Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw gweithio'n agos gyda'n cwsmeriaid i:

 • Sicrhau bod llety a chyfleusterau un cael eu darparu sy'n galluogi Prifysgol Metropolitan Caerdydd i gyflawni e hamcanion strategol a gweithredol 

 • Hyrwyddo cynaliadwyedd ym mhob peth a wnawn

 • Darparu gwasanaeth o ansawdd ac ymatebol y byddwn yn ceisio'n brhaus i'w wella

 • Darparu ffynhonnell ganolog o arbenigedd a chymorth ar faterion sy'n gysylltiedig ag ystadegau a chyfleusterau i Bridysgol metropolitan Caerdydd yn gyffredinol

Gwerthoedd

Credwn i dylai ein gwsanaethau ddangos y gwerthoedd craidd canlynol:

 • Darparu gwasanaeth o ansawdd a mabwysiadu safonau arfer gorau

 • Datblygu gweithio mewn tîm a phartneriaethau cydweithredol

 • Cynnig ffordd hyblyg i bob rhanddeiliad gael mynediad i'n gwasanaethau

 • Bydd cynaliadwyedd yn rhan annatod o bopeth a wnawn

 • Hwyluso atebion i broblemau amrywiol sy'n cynnwys pobl o wahanol rannau o'r sefydliad

 • Cefnogi ac yn parchu ei gilydd, pob cwsmer a rhanddeiliad

 • ​Herio'r 'status quo'; defnyddio dulliau newydd a chreadigol i wella'r atebion a'r gwasanaethau sy'n ymwneud ag ystadegau a chyfleusterau


Gwasanaethau Masnachol

Prif gyfrifoldeb gwasanaethau masnachol yw darparu amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau proffesiynol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr y Brifysgol sy'n cefnogi eu gweithgareddau o ddydd i ddydd; yn ogystal, mae'r is-adran yn ceisio creu gwargedion incwm ychwanegol i'w hail-fuddsoddi yn y brifysgol.

Mae'r ystod o wasanaethau a chyfleusterau yn cynnwys:

Llety i Fyfyrwyr a Phreswylfeydd

Gwasanaethau Arlwyo a Lletygarwch

Gwasanaethau Cynadledda

Yr Uned Amserlennu 

Gwasanaethau Argraffu a Chopïo

Cerdyn Smart y Brifysgol (Cerdyn Met) a systemau technegol amrywiol sy'n sail i weithgareddau a chyfleusterau ar draws y brifysgol.

Gwasanaethau Cyfleusterau

Prif swyddogaeth y Gwasanaethau Cyfleusterau yw cynnal a datblygu'r asedau ffisegol a rheoli'r modd y caiff anghenion cyfleusterau'r brifysgol eu rhedeg o ddydd i ddydd.

Mae'r ystod o wasanaethau a chyfleusterau yn cynnwys:

Cynhaliaeth

Rheoli ynni

Prosiectau

Rheoli Cyfleusterau

Cymorth Sain a Adnoddau Gweledol

Ceir mwy o wybodaeth ar gyfer staff fan hyn (porth staff).