Astudio>New Students>Hyfforddiant athrawon UCAS

Gwybodaeth Ymuno ar gyfer myfyrwyr TAR newydd

Wrth baratoi ar gyfer y rhaglen TAR ym mis Hydref, yma y cewch eich gwybodaeth am ymuno.

TAR Cynradd


TAR Cynradd Gwybodaeth Ymuno

Fel rhan o'r Wybodaeth Ymuno uchod, gofynnir ichi lenwi'ch ffurflen leoliad ar-lein. Gofynnir i chi am eich ID Myfyriwr, y gallwch chi ddod o hyd iddo yn yr e-bost a anfonwyd atoch ynglŷn â'r Wybodaeth Ymuno hon. Gofynnir i chi hefyd nodi'ch cyfeiriad yn ystod y tymor. Os ydych chi'n aros i gadarnhau'ch cyfeiriad cyn dechrau eich astudiaethau gyda ni ym mis Hydref, neu os nad ydych chi'n symud, copïwch eich cyfeiriad parhaol i'r meysydd hyn.


Bydd y wybodaeth isod ar gael o fis Awst ac mae'n berthnasol dim ond pan fydd eich lle yn ddiamod:

Gwybodaeth Ymsefydlu a Chofrestru


Eich Rhestr Wirio cyn i chi gyrraedd:

  • Rwyf wedi cwblhau'r broses ymgeisio DBS Uwch ar-lein
  • Rwyf wedi cofrestru'n llwyddiannus ar-lein: www.cardiffmet.ac.uk/enrolment (yn gymwys unwaith y bydd DBS wedi'i wirio gan yr adran Dderbyniadau)
  • Rwyf wedi darllen a deall Telerau ac Amodau fy nghynnig: www.cardiffmet.ac.uk/terms

Ewch i'r wefan Saesneg gwybodaeth ymuno ar gyfer Hyfforddiant Athrawon UCAS.

TAR Uwchradd


TAR Uwchradd Gwybodaeth Ymuno Gwybodaeth Pwnc PenodolFel rhan o'r Wybodaeth Ymuno uchod, gofynnir ichi lenwi'ch ffurflen leoliad ar-lein. Gofynnir i chi am eich ID Myfyriwr, y gallwch chi ddod o hyd iddo yn yr e-bost a anfonwyd atoch ynglŷn â'r Wybodaeth Ymuno hon. Gofynnir i chi hefyd nodi'ch cyfeiriad yn ystod y tymor. Os ydych chi'n aros i gadarnhau'ch cyfeiriad cyn dechrau eich astudiaethau gyda ni ym mis Hydref, neu os nad ydych chi'n symud, copïwch eich cyfeiriad parhaol i'r meysydd hyn.


Bydd y wybodaeth isod ar gael i'w gweld o fis Awst ymlaen ac mae'n berthnasol dim ond pan fydd eich lle yn ddiamod:

Gwybodaeth Ymsefydlu a Chofrestru Gwybodaeth Benodol i'r Cwrs


Eich Rhestr Wirio cyn i chi gyrraedd:

  • Rwyf wedi cwblhau'r broses ymgeisio DBS Uwch ar-lein
  • Rwyf wedi cofrestru'n llwyddiannus ar-lein: www.cardiffmet.ac.uk/enrolment (yn gymwys unwaith y bydd DBS wedi'i wirio gan yr adran Dderbyniadau)
  • Rwyf wedi darllen a deall Telerau ac Amodau fy nghynnig: www.cardiffmet.ac.uk/terms
​​

Ewch i'r wefan Saesneg gwybodaeth ymuno ar gyfer Hyfforddiant Athrawon UCAS.


Cofrestru

Mae hon yn broses hanfodol sy'n cadarnhau eich statws fel myfyriwr Met Caerdydd. Mae hefyd yn caniatáu mynediad ichi at eich gwybodaeth talu ffioedd, systemau gwybodaeth eich rhaglen, ac yn eich galluogi i gael gafael ar eich MetCard Myfyrwyr.

Er mwyn cwblhau'r hunan-gofrestru ar-lein, rhaid i'ch statws fod yn ddiamod (UF) a rhaid i'ch DBS Uwch gael ei glirio a'i ddilysu gan yr adran Dderbyniadau.

Cyllid a Chymhellion

Gwybodaeth bellach ar sut i wneud cais trwy Gyllid Myfyrwyr os oes angen cyllid arnoch chi i dalu am eich ffioedd dysgu .

Mwy o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael ar gyfer Hyfforddiant Athrawon yng Nghymru.​

Mae Llywodraeth Cymru yn talu'r cymhellion i Met Caerdydd sydd yn ei dro yn talu'r swm perthnasol i fyfyrwyr cymwys yn fisol. Nid oes rhaid i chi wneud cais am y cymhelliant. Os ydych chi'n gymwys, wedi cofrestru a dechrau'ch hyfforddiant yn llwyddiannus, bydd y rhandaliadau yn cael eu talu'n uniongyrchol i chi. Byddwch yn derbyn eich rhandaliad cyntaf yn mis Rhagfyr ac yna'n fis Mawrth, gyda rhandaliad dwbl terfynol ym mis Mehefin.